granatowa.czerń, teksty z listopada 2016 roku

4 teksty z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

Jes­tem silną kobietą.
Może po­win­nam uda­wać, że jes­tem słaba, ale...
... nie mam na to siły. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 listopada 2016, 22:46

Cza­sami "cze­kać" oznacza
że jed­nocześnie stoi się w miejscu.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 listopada 2016, 19:30

Po­wie­dział: Daj mi spokój.

Więc dałam spokój To­bie. So­bie nie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 listopada 2016, 21:01

Z moich chwil wzruszeń
Pa­miętam tyl­ko Twoją nie­wzruszoną twarz.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 listopada 2016, 23:21
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 maja 2018, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

17 maja 2018, 13:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:30granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:03granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Tak, jes­tem szczęśli­wa. Ale [...]

11 maja 2018, 23:59granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność trzy­ma mnie w [...]

24 marca 2018, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

19 marca 2018, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

18 października 2017, 21:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Mam nadzieję, ze zro­biłam [...]

7 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]