granatowa.czerń

194 teksty – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

Ten kto kocha nig­dy nie jest skąpy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 października 2017, 21:43

Rzeczy, których nie można się nau­czyć, jest bar­dzo mało. Pra­wie wszys­tko jest do nauczenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 września 2017, 22:53

Ko­bieta jest jak uniwersytet.
Dos­tają się tyl­ko naj­lepsi ;) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 września 2017, 22:34

- Żyjesz ?
- Umieram..

.. z tęskno­ty za Tobą.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2017, 21:08

Wy­magasz niewiele, a nie dos­ta­jesz pra­wie nic.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2017, 20:46

Po co się te­raz odzy­wasz ? Już się po­godziłam z rozstaniem.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 sierpnia 2017, 20:28

Był dob­rym człowiekiem.

Dla siebie.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 sierpnia 2017, 22:26

Luźnych zna­jomości nie ut­rzy­masz w ręku, one prze­ciekają przez palce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 sierpnia 2017, 21:27

W miłości nig­dy nie jest za wcześnie, może być co naj­wyżej za późno. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 sierpnia 2017, 18:21

Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego z kiep­skich ma­teriałów. Tak sa­mo jest z mężczyznami.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lipca 2017, 21:06
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

19 marca 2018, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

18 października 2017, 21:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Mam nadzieję, ze zro­biłam [...]

7 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]

5 października 2017, 09:43róż li­la sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]

4 października 2017, 23:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]

4 października 2017, 21:43granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]

19 września 2017, 22:53granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Rzeczy, których nie można [...]

5 września 2017, 11:57JaJo sko­men­to­wał tek­st Kobieta jest jak uni­wer­sy­tet. Dos­tają [...]

5 września 2017, 07:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Kobieta jest jak uni­wer­sy­tet. Dos­tają [...]