granatowa.czerń

191 tekstów – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

- Żyjesz ?
- Umieram..

.. z tęskno­ty za Tobą.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2017, 21:08

Wy­magasz niewiele, a nie dos­ta­jesz pra­wie nic.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2017, 20:46

Po co się te­raz odzy­wasz ? Już się po­godziłam z rozstaniem.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 sierpnia 2017, 20:28

Był dob­rym człowiekiem.

Dla siebie.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 sierpnia 2017, 22:26

Luźnych zna­jomości nie ut­rzy­masz w ręku, one prze­ciekają przez palce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 sierpnia 2017, 21:27

W miłości nig­dy nie jest za wcześnie, może być co naj­wyżej za późno. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 sierpnia 2017, 18:21

Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego z kiep­skich ma­teriałów. Tak sa­mo jest z mężczyznami.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lipca 2017, 21:06

Kto z Tobą wyt­rzy­ma.. oprócz mnie ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lipca 2017, 23:05

I zno­wu nie mam nic.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lipca 2017, 22:00

Ob­darzam uczu­ciem tyl­ko ludzi wyjątkowych.
Wyjątko­wo po­tem przez nich cier­pię.
Bez wyjątku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lipca 2017, 22:54
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 sierpnia 2017, 11:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Wymagasz niewiele, a nie [...]

30 lipca 2017, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego [...]

30 lipca 2017, 10:44Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego [...]

30 lipca 2017, 10:20granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego [...]

29 lipca 2017, 21:48CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego [...]

29 lipca 2017, 21:46Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego [...]

29 lipca 2017, 21:46CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego [...]

29 lipca 2017, 21:36Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego [...]

29 lipca 2017, 21:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego [...]

29 lipca 2017, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego [...]