granatowa.czerń

171 tekstów – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

Gdy są niejasności
To nie ma miłości 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:49

Od złych ludzi nie nau­czysz się dob­rych rzeczy. 

myśl dnia z 21 kwietnia 2017 roku
zebrała 20 fiszek • 19 kwietnia 2017, 23:31

Przyszedł dzień, że uz­nałam, że mam już wszystko.

...gdzieś. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 kwietnia 2017, 10:51

Wychodzę w różne miej­sca po to, żeby ko­goś poz­nać i... nie mu­sieć już wychodzić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 marca 2017, 21:40

Żeby o To­bie za­pom­nieć, muszę wyr­wać so­bie serce.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 lutego 2017, 22:43

Będziesz mnie mu­siał zas­trze­lić, bo będę Cię kochać do śmierci. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lutego 2017, 10:23

Czy to, za co mnie lu­bisz, nie może być tym, za co mnie kochasz ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lutego 2017, 21:35

Wi­no jest dla za­kocha­nych, wódka jest dla przyjaciół. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lutego 2017, 17:31

Sen chro­ni nas przed nocą.
Za­myka­my oczy, bo ciem­ność jest straszna. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 stycznia 2017, 18:50

To niep­rawda, że kocha się "za nic".
Zaw­sze kocha się "za coś".
Jeśli ktoś nie ma w so­bie nic, za co można by go po­kochać, to praw­do­podob­nie jest to oso­ba niewar­ta miłości.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 stycznia 2017, 01:34

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy są niejas­ności To nie [...]

wczoraj, 22:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy są niejas­ności To nie [...]

wczoraj, 20:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy są niejas­ności To nie [...]

25 kwietnia 2017, 13:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Od złych ludzi nie [...]

23 kwietnia 2017, 15:25yestem sko­men­to­wał tek­st Od złych ludzi nie [...]

22 kwietnia 2017, 12:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Od złych ludzi nie [...]

21 kwietnia 2017, 20:52JaJo sko­men­to­wał tek­st Od złych ludzi nie [...]

21 kwietnia 2017, 20:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Od złych ludzi nie [...]

21 kwietnia 2017, 20:30JaJo sko­men­to­wał tek­st Od złych ludzi nie [...]

21 kwietnia 2017, 20:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Od złych ludzi nie [...]