granatowa.czerń, teksty z czerwca 2015 roku

13 tekstów z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

To nie tak, że kochasz na odległość.
Ty kochasz odległość. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 czerwca 2015, 12:09

Oszu­kiwałam się tak długo
Aż w końcu mo­je "ja"
Przes­tało mi wierzyć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 czerwca 2015, 19:50

Z pew­ne­go powodu
Nie można ufać komuś,
Kto nie ufa nikomu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 czerwca 2015, 00:21

Miałeś tyl­ko jedną wadę,
Wrodzoną wadę serca,
W za­sadzie je­go brak. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 czerwca 2015, 00:02

Dob­rze uk­ry­wałeś... przebłys­ki Two­jej praw­dzi­wej natury. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 czerwca 2015, 01:05

Jeżeli mężczyz­na mówi Ci sprzeczne rzeczy, to próbu­je uk­ryć mroczną część siebie.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 czerwca 2015, 23:07

Jes­tem prze­kona­na, że ściany pałacu są tak sa­mo zim­ne jak ściany sta­rej chałupy.

Dla­tego bo­gac­two nie ro­bi na mnie wrażenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 czerwca 2015, 13:57

Two­je piękne oczy
Two­je zgniłe serce 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 czerwca 2015, 16:31

Sa­mot­ność jest zaz­dros­na. Nie od­da mnie nikomu... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 czerwca 2015, 21:00

Mówisz: nie odzy­wam się do ciebie, po­nieważ nie mam czasu.
A ja Ci mówię: to jak będziesz miał już czas, to się do mnie nie odzywaj.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 czerwca 2015, 22:15
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 maja 2018, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

17 maja 2018, 13:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:30granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:03granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Tak, jes­tem szczęśli­wa. Ale [...]

11 maja 2018, 23:59granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność trzy­ma mnie w [...]

24 marca 2018, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

19 marca 2018, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

18 października 2017, 21:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Mam nadzieję, ze zro­biłam [...]

7 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]