granatowa.czerń, myśli

196 tekstów (myśli) – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

Sa­mot­ność, ka­ra dla wybrednych. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 maja 2018, 21:30

Tak, jes­tem szczęśli­wa.
Ale z Tobą byłabym bardziej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 21:03

Sa­mot­ność trzy­ma mnie w ra­mionach moc­niej niż Ty. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 maja 2018, 23:59

Ten kto kocha nig­dy nie jest skąpy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 października 2017, 21:43

Rzeczy, których nie można się nau­czyć, jest bar­dzo mało. Pra­wie wszys­tko jest do nauczenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 września 2017, 22:53

Ko­bieta jest jak uniwersytet.
Dos­tają się tyl­ko naj­lepsi ;) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 września 2017, 22:34

- Żyjesz ?
- Umieram..

.. z tęskno­ty za Tobą.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2017, 21:08

Wy­magasz niewiele, a nie dos­ta­jesz pra­wie nic.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2017, 20:46

Po co się te­raz odzy­wasz ? Już się po­godziłam z rozstaniem.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 sierpnia 2017, 20:28

Był dob­rym człowiekiem.

Dla siebie.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 sierpnia 2017, 22:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 maja 2018, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

17 maja 2018, 13:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:30granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:03granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Tak, jes­tem szczęśli­wa. Ale [...]

11 maja 2018, 23:59granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność trzy­ma mnie w [...]

24 marca 2018, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

19 marca 2018, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

18 października 2017, 21:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Mam nadzieję, ze zro­biłam [...]

7 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]