granatowa.czerń, teksty z października 2016 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

Nie lu­bię się uczyć, lu­bię mieć umiejętności. 

myśl • 25 października 2016, 23:13

W ja­kim języ­ku mam mówić, żeby przetłumaczyć so­bie, że nie po­win­nam Cię kochać ? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 października 2016, 17:24

Przy­jaźń między ko­bietą a mężczyzną jest możli­wa, ale tyl­ko w głowie jed­ne­go z nich. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 października 2016, 19:33

- Cześć, co u Ciebie słychać ?
- Im da­lej od Ciebie, tym lepiej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2016, 21:27

Źli ludzie, często dob­rze wyglądają. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 października 2016, 12:38
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 maja 2018, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

17 maja 2018, 13:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:30granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:03granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Tak, jes­tem szczęśli­wa. Ale [...]

11 maja 2018, 23:59granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność trzy­ma mnie w [...]

24 marca 2018, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

19 marca 2018, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

18 października 2017, 21:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Mam nadzieję, ze zro­biłam [...]

7 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]