granatowa.czerń, teksty z października 2015 roku

7 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

Nie spot­ka­liśmy się po to, żeby być razem.
Los pos­ta­wił nas na swo­jej drodze, bo chciał nam oboj­gu dać nau­czkę ! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 października 2015, 00:29

Proszę cze­kać. Trwa odkochiwanie...
Proszę cze­kać. Trwa odkochiwanie...
Proszę cze­kać. Trwa odkochiwanie...
Proszę cze­kać. Trwa odkochiwanie...
Proszę cze­kać. Trwa odkochiwanie... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 października 2015, 11:24

Związki nie są bez sensu.
Bez sen­su to są rozstania. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 października 2015, 22:22

Wszys­tko Ci od­dałam, a Ty wszys­tko wziąłeś.

Tyl­ko miłości..

Tyl­ko miłości mo­jej nie przyjąłeś.

[Wi­dać była bezużyteczna] 

myśl
zebrała 24 fiszki • 13 października 2015, 22:12

Szko­da na Ciebie, mo­jej wrażliwości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 października 2015, 22:18

Wy*****alaj z moich snów. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 października 2015, 22:57

Mężczyźni świet­nie radzą so­bie z sa­mot­nością, gdy są młodzi, zdro­wi i mają pieniądze.
Ko­biety radzą so­bie z nią na­wet, gdy są sta­re, cho­re i biedne. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 października 2015, 22:03
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 maja 2018, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

17 maja 2018, 13:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:30granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:03granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Tak, jes­tem szczęśli­wa. Ale [...]

11 maja 2018, 23:59granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność trzy­ma mnie w [...]

24 marca 2018, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

19 marca 2018, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

18 października 2017, 21:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Mam nadzieję, ze zro­biłam [...]

7 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]