granatowa.czerń, teksty z lutego 2017 roku

4 teksty z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

Żeby o To­bie za­pom­nieć, muszę wyr­wać so­bie serce.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 lutego 2017, 22:43

Będziesz mnie mu­siał zas­trze­lić, bo będę Cię kochać do śmierci. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lutego 2017, 10:23

Czy to, za co mnie lu­bisz, nie może być tym, za co mnie kochasz ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lutego 2017, 21:35

Wi­no jest dla za­kocha­nych, wódka jest dla przyjaciół. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lutego 2017, 17:31
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 maja 2018, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

17 maja 2018, 13:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:30granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:03granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Tak, jes­tem szczęśli­wa. Ale [...]

11 maja 2018, 23:59granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność trzy­ma mnie w [...]

24 marca 2018, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

19 marca 2018, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

18 października 2017, 21:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Mam nadzieję, ze zro­biłam [...]

7 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]