granatowa.czerń, teksty z listopada 2015 roku

8 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest gra­nato­wa.czerń.

Pew­ne słowa mogą być wy­powie­dziane tyl­ko w pew­nych chwi­lach.
Po­tem jest już na nie na zaw­sze za późno. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 listopada 2015, 22:03

Miałeś pieniądze,
Stanowisko,
Zdolności,
Wygląd,
I powodzenie.

Jak to możli­we, że ktoś
Bez pieniędzy,
Bez pracy,
Prze­ciętny,
Nie w moim typie,

Odeb­rał Ci mnie ?

On miał tyl­ko jedną rzecz,
Której Ty nig­dy nie miałeś -
MORALNOŚĆ. 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 10 listopada 2015, 23:01

Jeśli ktoś mówi, że nie chce być z nikim,
Może to oz­naczać, że chce być ze wszystkimi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 listopada 2015, 17:26

Nie wiem, kto jest większą porażką,
Ty, że tak mnie trak­tu­jesz,
Czy ja, że i tak Cię kocham.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 listopada 2015, 11:34

Miałeś mnie na wy­ciągnięcie ręki.
Czy dla­tego wy­ciągnąłeś nogę, żeby mnie kopnąć ? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 listopada 2015, 10:24

Naj­trud­niej przyz­nać, że nie jes­teśmy wyjątkowi.

Jes­teśmy dokład­nie ta­cy sa­mi, jak ci wszys­cy prze­ciętni ludzie wokół nas. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 listopada 2015, 22:26

Niedługo będzie za późno..
Ale i tak Cię to nie ob­chodzi, praw­da ? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 listopada 2015, 21:23

Chciałam, żebyś był jedynym.
I byłeś...
Je­dynym, który mnie nie chciał. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 listopada 2015, 23:50
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

granatowa.czerń

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 maja 2018, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

17 maja 2018, 13:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:30granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność, ka­ra dla wyb­rednych.  

16 maja 2018, 21:03granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Tak, jes­tem szczęśli­wa. Ale [...]

11 maja 2018, 23:59granatowa.czerń do­dał no­wy tek­st Samotność trzy­ma mnie w [...]

24 marca 2018, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

19 marca 2018, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

18 października 2017, 21:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Mam nadzieję, ze zro­biłam [...]

7 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Ten kto kocha nig­dy [...]